An tSean Bheairic, Ionad Turasóireachta an Fhál Charraigh

An tSean BheairicAnseo in Ionad Acmhainne na gCuairteoirí, gheobhaidh tú aithne agus eolas ar an chineál saoil agus slí mhaireachtála a bhí ag ár sinsear ar an Fhál Charrach agus sa cheantar tuaithe máguaird.

Tá baile margaidh an Fháil Charraigh suite i gceartlar pharóiste Chloich Cheann Fhaola, ceann de na ceantair Ghaeltachta atá beo bríomhar go fóill in Iarthuaisceart Dhún na nGall. Tá sé suite ar bhóthar an N56 tuairim is 47km ó Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

Thart timpeall air, tá tírdhreach álainn, sléibhte mhaorga agus gleannta ina bhfuil locha ciúine, agus cósta glan galánta an Atlantaigh. In Ionad na gCuairteoirí ar an Fhál Charrach, baintear úsáid as an suíomh thar a bheith fóirsteanach seo i gcuideachta le saibhreas eolais agus lámhdhéantúsán ar mhaithe le léiriú tuisceanach a thabhairt ar theanga, ar chultúr, ar oidhreacht agus ar stair na hÉireann chomh maith le heolas fá shlite maireachtála ár sinsear agus a gcuid uirlisí feirmeoireachta.

Magheroarty

Magheroarty Beach

Muckish mountain

Drumnatinney beach

Tógadh an foirgneamh dhá urlár seo i dtús báire sa bhliain 1890 mar Bheairic Péas an Fháil Charraigh. Mhair sé mar sin go dtí gur haistríodh anonn chuig na Gardaí Síochána é sa bhliain 1920. Tá taispeántas buan de stair agus cultúr na beairice le feiceáil taobh istigh d’Ionad na gCuairteoirí, rud a chuidíonn go mór le saoithiúlacht agus fíréantacht an Ionaid.

NDP
Links