An tSean Bheairic, Ionad Turasóireachta an Fhál Charraigh

An tSean BheairicAnseo in Ionad Acmhainne na gCuairteoirí, gheobhaidh tú aithne agus eolas ar an chineál saoil agus slí mhaireachtála a bhí ag ár sinsear ar an Fhál Charrach agus sa cheantar tuaithe máguaird.

Tá baile margaidh an Fháil Charraigh suite i gceartlar pharóiste Chloich Cheann Fhaola, ceann de na ceantair Ghaeltachta atá beo bríomhar go fóill in Iarthuaisceart Dhún na nGall. Tá sé suite ar bhóthar an N56 tuairim is 47km ó Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

Thart timpeall air, tá tírdhreach álainn, sléibhte mhaorga agus gleannta ina bhfuil locha ciúine, agus cósta glan galánta an Atlantaigh. In Ionad na gCuairteoirí ar an Fhál Charrach, baintear úsáid as an suíomh thar a bheith fóirsteanach seo i gcuideachta le saibhreas eolais agus lámhdhéantúsán ar mhaithe le léiriú tuisceanach a thabhairt ar theanga, ar chultúr, ar oidhreacht agus ar stair na hÉireann chomh maith le heolas fá shlite maireachtála ár sinsear agus a gcuid uirlisí feirmeoireachta.

Magheroarty

Magheroarty Beach

Muckish mountain

Drumnatinney beach

Tógadh an foirgneamh dhá urlár seo i dtús báire sa bhliain 1890 mar Bheairic Péas an Fháil Charraigh. Mhair sé mar sin go dtí gur haistríodh anonn chuig na Gardaí Síochána é sa bhliain 1920. Tá taispeántas buan de stair agus cultúr na beairice le feiceáil taobh istigh d’Ionad na gCuairteoirí, rud a chuidíonn go mór le saoithiúlacht agus fíréantacht an Ionaid.

 • Bookshop

  Báidín Fheidhlimidh

  Amhráin agus dánta traidisiúnta do pháistí Amhráin agus dánta ceolta agus aithriste ag páistí ó Ghaeltacht Thír Chonaill Cóiriúcháin cheoil déanta ag Doimnic Mac Giolla Bhríde le 58 páiste ó 12 scoil Chonallach Tionscnamh de chuid Ionad Oideachais Ghort an Choirce. Foilsithe ag Éabhlóid

  ‘Ní Thuigimse Daoine Fásta’

  Leabhar úr dánta agus amhráin le Nellie Nic Giolla Bhríde Ealaín le Dara McGee   Seoladh an leabhar agus dlúthdhiosca Dé Sathairn 20 Aibreán 2013 i dTigh Jeaic i nGaoth Dobhair

  Lug’s forgotten Donegal kingdom

  Deánann an leabhar seo scrúdú ar ceann de na h-aonaid críche is lú in Éirinn ón bhliain 600 suas go dtí an bhliain 1100, ag baint úsáid as seandálaíocht, miotaseolaíocht, log-ainmneacha agus béaloideas. Cuireann sé in iúl go raibh na daoine seo ó áit iargúlta i nDún na nGall mar chuid de ríocht bídeach le […]

  Seanchas Chloich Cheann Fhaola

  Seanchas Chloich Cheann Fhaola

  Turas oidhreachta thart ar Iarthuaisceart Thír Chonaill. Eagarthóir; Seán Ó Canainn, B.A., LLB, Aturnae le Dlí Fiche bliain ó rinneadh an chéad eagrán de “Turas oidhreachta thart ar Iarthuaisceart Thír Chonaill”, tá an leabhar seo ath-eagraithe agus foilsithe sa nua. Cuireadh le na scéalta agus na píosaí staire a bhí sa bhun eagrán, chomh maith […]

  Spiritual Sites of Donegal

  Sorry, this entry is only available in Béarla Meiriceánach.

NDP
Links