Maidir Linn

Tógadh an foirgneamh dhá urlár seo i dtús báire sa bhliain 1890 mar Bheairic Péas an Fháil Charraigh. Mhair sé mar sin go dtí gur haistríodh anonn chuig na Gardaí Síochána é sa bhliain 1920. Tá taispeántas buan de stair agus cultúr na beairice le feiceáil taobh istigh d’Ionad na gCuairteoirí, rud a chuidíonn go mór le saoithiúlacht agus fíréantacht an Ionaid.

Caifé
Smailcbhia agus sólaistí blasta chomh maith le réimse leathan de cheapairí agus panini.
Eolas Turasóireachta Fáilte Ireland
Beidh eolas faoi iomlán na n-áiteanna spéisiúla in Iarthuaisceart Dhún na nGall gurb fhiú cuairt a thabhairt orthu ar fáil san Ionad Eolais Turasóireachta chomh maith le sonraí na n-imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl ar fud an cheantair.
Siopa Ceardaíochta
Cuirfidh potairí, fíodóirí, déantóirí lása, cniotálaithe agus ealaíontóirí áitiúla a gcuid saothar agus uirlisí oibre ar taispeántas san ionad. Beidh a gcuid earraí ar díol sa siopa ceardaíochta.
Ionad Oidhreachta
Stair an cheantair
Áiseanna Comhdhála
Seomra ar fáil fa choinne cruinnithe / comhdhálacha
Leabharlann
Mar chuid de Leabharlann Dhún na nGall
Oideachas
Ranganna i rith na bliana
NDP
Links