Ceolchoirm na Nollag – 21ú Nollaig

PosterWebCuirfidh an tSeanbheairic ceolchoirm na Nollag i láthair ar an 21 Nollaig ag 8.o0 i.n.

Is deis í éalú ón bhrú agus ón strus a bhíonn ar dhaoine um Nollaig agus ón bhrú millteanach a chuireann tomhaltachas agus ábharachas na Nollag ar dhaoine.

Ceolchoirm shimplí agus nádúrtha a bheidh ann. Cothófar atmaspheár suaimhneach, draíochta agus beidh coinnle agus soilse galánta lasta san amharclann. Déanfar ceiliúradh ar an oidhreacht shaibhir ceoil agus amhránaíochta atá ann sa cheantar, le óg agus aosta páirteach ar an oíche.

Tosóish an oíche leis an scannán “Ceol na nOileán – Toraigh” a thugann léargas ar chultúir an cheoil in Oileán Thoraigh

i measc na gceoltóirí agus amhránaithe a bheidh páirteach, beidh:

8 – 8.30pm Scannán “Ceol na nOileán – Toraigh”
8.30pm Cór an Fhál Charraigh

Cór Scór an Fhál Charraigh

Patricia Nic Ruairí agus clann

Treasa Nic Laifeartaigh

Séamus Joe Jack & Danny Doherty

Con McFadden

chomh maith le aoíanna speisiálta

Glacfaidh na páistí óga atá ag freastail ar an chúrsa amhránaíochta ar an sean-nóis páirt sa cheolchoirm fosta.

Ta fáilte roimh amhránaithe agus ceoltóirí páirt a ghlacadh agus amhrán a cheol i dteanga ar bith!

Tosaíonn an ceolchoirm ag 8.00 i.n. agus tá sé saor in aisce. Beidh bia agus deoch ar fáil.

 

NDP
Links