Scoláireacht Éamoinn Ghráinne, 2014/15

Scoláireacht d’amhránaí ar an tSean-nós sa tSean Bheairic.

Éamonn Ghráinne Mac Ruairí, amhránaí ar an Sean-nósTá scoláireacht a mhairfidh suas le seacht mí á tairiscint ag an tSean Bheairic d’amhránaí ar an sean-nós. Is í cuspóir na scoláireachta ná borradh a chur faoin traidisiúin amhránaíochta i gceantar Chloich Cheann Fhaola. Reáchtáiltear an scoláireacht i gcuimhne ar Éamonn Ghráinne Mac Ruairí (Toraí agus an Fál Carrach), ceann de mhór laochra na hamhránaíochta.

Beidh sé de dhualgas ar an té a bhaineann amach an scoláireacht comhoibriú leis an tSean Bheairic ar thionscadal/ ranganna a chuirfidh an amhránaíocht chun cinn sa cheantar. Ní hiondúil go mbeadh níos mó ná 7 uair sa mhí i gceist agus tá solúbthacht ann ó thaobh amchlár de. Tá súil tús a chur leis an tréimhse scoláireachta i mí Dheireadh Fómhair.

Íocfar liúntas de €2,000 leis an duine a cheapfar. Ionad oidhreachta, turasóireachta agus cultúrtha is ea an tSean Bheairic ata lonnaithe ar an Fhál Carrach, i nGaeltacht Dhún na Gall

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh, cur CV nó beathaisnéis ghearr chuig: Máire Ní Chasaide, Bainisteoir, An tSean Bheairic, An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall.

Ríomhphost: antseanbheairic10@yahoo.ie

Spriocdháta: 5.00 pm, Aoine 26 Meán Fómhair, 2014
ArtsCouncil

 

NDP
Links