Ranganna Oíche

Ranganna Oíche ag tosnú gan mhoill sa tSean Bheairic

Evening Classes starting soon in An tSean Bheairic

1. Ranganna Gaeilge TEG. Leibhéil éagsúla.

Accredited Irish language classes, various levels.

2. Ranganna Ceoil do daoine fásta. (Ag brath ar éilimh)

Music classes for adults (depending on demand)

3. Damhsa ar an tSean nós le Frank Sweeney.

Sean Nós Dance Classes with Frank Sweeney

4. Ranganna Damhsa dhá lámh le Connie McKelvey ag tosnú ar an 6ú Deireadh Fómhair ón 8-10 in.

2 hand dance classes with Connie McKelvey commencing on the 6th October from 8-10 pm.

5. Ranganna Ealaíon le Joe McClafferty ag tosnú ar an 2ú Deireadh Fómhair ón 7-9 in.

Art classes with Joe McClafferty, commencing on 2nd October from 7-9 pm.

6. Ranganna Cócaireachta do Fhir.

Cookery Classes for Men.

Beidh na ranganna ag brath ar éilimh, Tuilleadh eolais ó Mary nó Paddy ag 9180888 nó 9180665.

NDP
Links