Seanchas Chloich Cheann Fhaola

Seanchas Chloich Cheann Fhaola

15.00

Product Description

Turas oidhreachta thart ar Iarthuaisceart Thír Chonaill.

Eagarthóir; Seán Ó Canainn, B.A., LLB, Aturnae le Dlí

Fiche bliain ó rinneadh an chéad eagrán de “Turas oidhreachta thart ar Iarthuaisceart Thír Chonaill”, tá an leabhar seo ath-eagraithe agus foilsithe sa nua. Cuireadh le na scéalta agus na píosaí staire a bhí sa bhun eagrán, chomh maith le altanna úra. Tá tuilleadh sceitseanna sa leabhar chun na h-áiteacha agus na scéalta a léiriú níos fearr. Rachaidh an saothar seo chun tairbhe do léitheoirí go léir, go h-áirithe do mhic-léinn agus aos-óg na h-áite, chun suim a chothú i stair agus dínnsheanchas na h-áite. Beidh an leabhar tabhachtach do chuairteoirí fosta.

NDP
Links