Sean nós singing classes

Sean-nós singing classes for children with Patricia Nic Ruairí
Cúrsa amhránaíochta do dhaoine óga leis an amhránaí Patricia Nic Ruairí

3rd February, 10th February, 17th February, 24th February, 3rd March, 10th March.
3ú Feabhra, 10ú Feabhra, 17ú Feabhra, 24ú Feabhra, 3ú Márta, 10ú Márta.

Classes from 11.30am – 1.00pm

Ranganna ó 11.30am – 1.00in.
For children aged between 7 and 12 years old.
Do pháistí idir 7 agus 12 bliain d’aois.
Clárú/Registration 074 9180655

An sprioc atá ag an tionscnamh seo ná an amhránaíocht dhúchasach a chur chun cinn sa cheantar.

Funded by Ciste125
Maoinithe ag Ciste125

NDP
Links